Κατοικία στα Τρία Μοναστήρια Κατοικία στα Τρία Μοναστήρια
Πολυκατοικία στην Καζαντζάκη Κατοικία επί της Καζαντζάκη
Πολυκατοικία στην Κουντουριώτη Κατοικία επί της Κουντουριώτη
Βίλλες στη Νότια Κρήτη Βίλλες στη Νότια Κρήτη
Κατοικία στην Αττίκη Κατοικία στην Αττίκη 01
Κατοικία στην Αττίκη Κατοικία στην Αττίκη 02
Κατοικία στην Αττίκη Κατοικία στην Αττίκη 03
Κατοικία στις Πρασσές Κατοικία στις Πρασσές
Κατοικία στο Ρέθυμνο Κατοικία στο Ρέθυμνο
Κατοικία στο Ρέθυμνο Κατοικία στο Ρέθυμνο
Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο
Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο
Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο
Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο Πολυκατοικία στο Ρέθυμνο
Κατοικία στην Αμνάτο Κατοικία στην Αμνάτο